Diễn đàn cntt ĐH-TÔN ĐỨC THẮNG.Thân mời các anh em tham gia để diễn đàn phong phú hơn
Chào mừng bạn ghé thăm diễn đàn, hãy tham gia đăng kí thành viên cùng chúng tôi để có thêm động lực post bài

code php mua sach

Go down

code php mua sach

Bài gửi by Admin on Wed May 30, 2012 10:55 am

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<?

$connect = mysql_connect("localhost","root","root");
$database = mysql_select_db("STORE",$connect);
mysql_query("set names utf8");

if(isset($_REQUEST['btn_them']))
{
$tieude = $_REQUEST['tfTieuDe'];
$tacgia = $_REQUEST['tfTacGia'];
$namxb = $_REQUEST['tfNamXB'];
$chitiet = $_REQUEST['taChiTiet'];
$query = "insert into book values ('','$tieude', '$tacgia', $namxb, '$chitiet')";
echo $query;
$ok = mysql_query($query);
echo mysql_error();
}if (isset($_REQUEST['btn_xoa']))
{
$chon = $_REQUEST['checkbox'];
for ($i =0; $i< count($chon); $i++)
{
echo $chon[$i];
$query = "delete from book where masach = $chon[$i]";
echo $query;
mysql_query($query);
}

}

$sql = "Select * from book";
$Tim = $_REQUEST['tf_Nhap'];
$Loai = $_REQUEST['rd_Tim'];
if( isset($Tim) && $Loai=='TacGia')
{
$sql = $sql." where TACGIA like '%".$Tim."%' ";
//echo mysql_error();
}
else if ( isset($Tim) && $Loai=='TieuDe')
{
$sql = $sql." where TENSACH like '%".$Tim."%' ";
}
$query = mysql_query($sql);


?>
<body>
<form id="fm_Sach" name="form1" method="get" action="index.php">
<label>
<input type="text" name="tf_Nhap" />
</label>
<label>
<input type="submit" name="btn_Tim" value="Tìm" />
</label>

<p>
<label>
<input name="rd_Tim" type="radio" value="TacGia" <? if ($Loai=='TacGia') echo "checked='checked'"; ?> />
Tác giả</label>
<label>
<input name="rd_Tim" type="radio" value="TieuDe" <? if ($Loai=='TieuDe') echo "checked='checked'"; ?> />
Tiêu đề</label>
</p>
<table align="center" width="800" border="1">
<tr>
<td width="30"><div align="center"></div></td>
<td width="29"><div align="center"><strong>Stt</strong></div></td>
<td width="168"><div align="center"><strong>Năm XB </strong></div></td>
<td width="190"><div align="center"><strong>Tiêu đề </strong></div></td>
<td width="149"><div align="center"><strong>Tác giả </strong></div></td>
<td width="194"><div align="center"></div></td>
</tr>
<?php

$i = 1;
while($row = mysql_fetch_array($query))
{
$masach = $row["MASACH"];
$tensach = $row["TENSACH"];
$tacgia = $row["TACGIA"];
$namxb = $row["NAMXB"];
?>

<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="checkbox[]" value="<?=$masach?>" />
</td>
<td><?=$i?></td>
<td><?=$namxb?></td>
<td><?=$tensach?></td>
<td><?=$tacgia?></td>
<td><span>Sửa</span></span> <span><a href="chitiet.php?ms=<?=$masach?>">Chi tiết</a></span> </td>
</tr>
<?
$i++;
}
?>
</table>

<label>
<input type="submit" name="btn_xoa" value="Xóa" />

</label>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</form>
</body>
</html>


file tren luu duoi dang index.php
/* CSS Document */

#fm_Sach
{
text-align:center;
}
//file css.css

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<?php
$connect = mysql_connect("localhost","root","");
$database = mysql_select_db("STORE",$connect);
mysql_query("set names utf8");

$id = $_REQUEST['ms'];
echo $id;

$sql = "Select * from book where MASACH=$id";
$query = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($query);
?>

<body>
<table align="center" width="800" border="1">
<tr>
<td width="163">Mã sách</td>
<td width="621"><?=$id?></td>
</tr>
<tr>
<td>Tên sách</td>
<td><?=$row['TENSACH']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Tác giả</td>
<td><?=$row['TACGIA']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Chi tiết</td>
<td><?=$row['CHITIET']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Năm xuất bản</td>
<td><?=$row['NAMXB']?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
//file chitiet.php
Admin
Admin
Thiếu Tá
Thiếu Tá

Tổng số bài gửi : 107
Age : 28

Xem lý lịch thành viên http://itam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết