Diễn đàn cntt ĐH-TÔN ĐỨC THẮNG.Thân mời các anh em tham gia để diễn đàn phong phú hơn
Chào mừng bạn ghé thăm diễn đàn, hãy tham gia đăng kí thành viên cùng chúng tôi để có thêm động lực post bài

một số câu hỏi môn chuyên đề java

Go down

một số câu hỏi môn chuyên đề java

Bài gửi by Admin on Sat Mar 03, 2012 11:31 pm

***** Sự khác nhau của Applet và Application
+ Công dụng:
- Applet được xây dựng để triển khai trên web
- Application được xây dựng để chạy độc lập
+ Thực thi:
- Applet chạy trên trình duyệt có hỗ trợ Java, hay công cụ Applet Viewer, bắt đầu thực thi = phương thức init
- Application chạy = bộ thông dịch Java, thực thi từ phượng thức main
+ Cấu trúc:
- Applet có thể có hay ko có phượng thức main
- Application bắt buộc có main
+ Bảo mật
- Application được truy xuất mọi tài nguyên hệ thống
- Applet bị giới hạn việc truy xuất tài nguyên trên máy cục bộ ( có thể khắc phục bằgn cách sửa policy - tại file applet.policy gì đó ko rõ )

******* Khi để file hình cùng thư mục file class, dùng Eclipse biên dịch thì lỗi. khắc phục
+ đối với Eclipse khi biên dịch file hình sẽ tìm đến thư mục BIN với phương thức GetCodeBase(), khắc phục bằng cách để file hình trong thư mục bin

+ Cách khác (cô nói):
- GetCodeBase() sẽ xuất ra đường dẫn đi lấy file
- GetCodeBase() ToString() lấy string đường dẫn
- dùng các hàm xử lý String chỉnh sửa lại đường dẫn
Lưu ý: sửa " file//E:\ " thành " file//E:/"

******** Chỉnh chế độ center khi xuất văn bản chữ vẫn không ngay giữa mà hơi lệch lên trên. Khắc phục

???????????????????????????????????????

******** Trình bày MenuShortcut
+ Ý nghĩa: Lớp MenuShortcut dùng để chọn các mục trong menu (MenuItem) thông qua các phím tắt
+ Khai báo:
MenuShortcut(int key)
MenuShortcut(int key, boolean useShiftModifier)
+ Thông số key được gọi trong constructor là các mã phím, lấy từ các trường static trong lớp KeyEvent
VD: KeyEvent.VK_A = Ctrl-A
+ Thông số UseShiftModifier cho biết các phím được nhấn có kèm theo phím Shift không(true/false)
+Cách sử dụng:
- Kèm theo MenuItem: MenuItem(String label, MenuShortcut s)
- Dùng phương thức: void séthortcut(MenuShortcut s)

********* Phân biệt List vs Choice
+ Hình thức:
- Choice: 1 danh sách nhiều hạng mục dạng popup
- List: .................................................. .thanh cuộn
+ Nội Dung:
- Choice: user chỉ có thể chọn 1 hạng mục ; Xử lý sự kiện với Interface ItemListener
- List: user có thể chọn 1 hay nhiều hạng mục (set MutipleMode) ; Xử lý sự kiện với 2 Interface ItemListener và ActionListener (doubleclick vào hạng mục)

********* Khối finally
Mã PHP:
Try
{ // 1
code that might throw exceptions
// 2
}
Catch (IOException e)
{
//3
}
Finally
{
//5
}
//6
Thứ tự thực thi của các khối:
TH1: không xảy ra ngoại lệ
--> 1 2 5 6
TH2: xảy ra ngoại lệ là IOException
--> 1 3 5 6
TH3: xảy ra ngoại lệ khác IOexception
--> 1 5
do không bắt được ngoại lệ trả về cho vị trí gọi đoạn mã trên

******* khác nhau hok, khi nào
Mã PHP:
Try (1) Try (2)
{ {
// (a) // (a')
} try
catch(e1) { //........
{ }
//........... catch(e1)
} {//............
catch(e2) }
{ // (a')
//............. }
} catch(e2)
{ //....
}
Try (1): tại vị trí (a) nếu có 1 đống lỗi thì dò xuống xử lý từ từ
Try (2): có 2 vị trí (a') đang xử lý lỗi mà gặp lỗi nữa thì sao => khác nhau

******* cũng với câu trên nếu
Mã PHP:
+ e1 ><e2
+ e1 là con e2
(IOException) (Exception)
+ e2 là con e1
+ e1 = e2
Chua tim ra

******* viết trình yêu cầu người dủng nhập điểm kiểm tra cho 1 sv. Yêu cầu KT xem điểm nhập có phải đúng định dạng số ko, có nằm trong phạm vi từ 0->10 ko? Nếu hok thì thông báo lỗi tương ứng (có dùng NumberFormatException gì đó )

chua tim ra

******** khi kiểm tra 1 số có nằm trong khoảng 0-> 10 : viết ngoại lệ try catch ; viết lệnh if
khác nhau thế nào, cái nào tốt, TH nào thì viết cái nào cho tốt

chua tim ra********* Viết giao diện dùng 2 radiobutton để đổi màu nền xanh đỏ
Mã PHP:
import java.awt.*;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
public class bsk1 extends Frame implements ItemListener
{
CheckboxGroup cg = new CheckboxGroup();
Checkbox r=new Checkbox("Red",cg,true);
Checkbox b=new Checkbox("Blue",cg,false);
public bsk1()
{
add(r);
add(b);
r.addItemListener(this);
b.addItemListener(this);
this.setLayout(new FlowLayout());
}
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
{
if ((String)e.getItem() == "Red")
this.setBackground(Color.red);
else
this.setBackground(Color.blue);
}
}
public static void main(String[] args)
{
bsk1 t=new bsk1();
t.setSize(300,300);
t.show();
}
}
****** So sánh Interface với Abstract class
- bản thân
+ I ko cho định nghĩa biến thành viên >< A cho
+ I ko cho hiện thực phần thân phương thức >< A cho
+ I ko cho thừa kế từ Object, ko có constructor, các phương thức equals, clone, toString .... >< A có
- Các lớp xây dựng từ I và A
+ 1 lớp hiện thực từ I bắt buộc phải hiện thực mọi phương thức trong I >< A ko bắt buộc
+ 1 lớp có thể hiện thực từ nhiều I >< 1 lớp chỉ thừa kế từ 1 A
avatar
Admin
Thiếu Tá
Thiếu Tá

Tổng số bài gửi : 107
Age : 28

Xem lý lịch thành viên http://itam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết